Informacje i ogłoszenia
Artykuł dodano dn. 11.01.2021 r. | autor: Administrator


 Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych 

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań z podstawy programowej.
zobacz

 Dodatkowe dni wolne 

Przewidywane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych W Szkole Podstawowej w Brodłach obowiązujące w roku szkolnym 2020/21
zobacz

 Zasady obowiązujące uczniów 


Skrócony zapis podstawowych norm i zasad obowiązujących uczniów w Szkole Podstawowej w Brodłach. Obowiązkiem ucznia jest:...
zobacz

Informacje:


Dziennik elektroniczny
UONET+ to nowoczesny system uczniowski obejmujący e-dziennik, sekretariat szkolny, świadectwa, zastępstwa oraz witrynę rodziców i uczniów.

otwórz

Zebrania z rodzicami 2020/21

Daty, godziny oraz tematyka spotkań, zebrań, dni otwartych dla rodziców w ciągu całego roku szkolnego
zobacz

Dni wolne od zajęc dydaktycznych 2021/22
Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/22
zobacz

Konsultacje dla uczniów i rodziców
Informacje dotyczące konsultacji. Organizacja konsultacji musi być tak zaplanowana, aby do minimum ograniczyć przebywanie na terenie szkoły dużej liczby dzieci. Konsultacje będą się odbywały indywidualnie na określoną godzinę i w określony dzień tygodnia wg załączonego harmonogramu.
zobacz