noscript-img
Podręczniki szkolne
Artykuł dodano dn. 07.01.2021 r. | autor: Administrator

Uwaga: zajęcia z religii i / lub etyki organizuje się na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych Dyrektor szkoły informuje, że zestaw został ustalony zgodnie z art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm).
rok szkolny 2020/21    podręczniki szkolne do klasy 6
Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo nr. dopusz.
 religia  W Kościele umacniamy wiarę  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski,  Wyd. św. Stanisława BM, Kraków  AZ -1-01/10
+ ćwiczenia      
 j. angielski  Brainy 6  Nick Beare, Katherine Stannett  Macmillan  831/3/2019
+ zeszyt ćwiczeń      
 historia  Wczoraj i dziś. Klasa 6. - Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/3/2019
       
 matematyka  Matematyka z kluczem. Klasa 5 - Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1, część 2  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska  Nowa Era  875/3/2019
+ ćwiczenia      
 technika  Jak to działa? - Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.  Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/3/2019
       
 informatyka  Lubię to! - Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Michał Kęska  Nowa Era  847/3/2018
       
 biologia  Puls życia. Klasa 6 - Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Joanna Stawarz  Nowa Era  844/2/2019
       

klasa 6 szkoła podstawowa

Plan lekcji
Plan lekcji klasy w przygotowaniu
zobacz

Podręczniki szkolne
Podręczniki obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Programy nauczania
Programy nauczania obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Wymagania edukacyjne
Przedmiotowy system oceniania oraz wymogi edukacujne z poszczególnych przedmiotów nauczania2020/21
zobacz