noscript-img
Podręczniki szkolne
Artykuł dodano dn. 07.01.2021 r. | autor: Administrator

Uwaga: zajęcia z religii i / lub etyki organizuje się na pisemny wniosek rodziców/ opiekunów prawnych Dyrektor szkoły informuje, że zestaw został ustalony zgodnie z art. 22ab ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm).
rok szkolny 2020/21    podręczniki szkolne do klasy 5
Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawnictwo nr. dopusz.
 j. polski  Nowe słowa na start! 5 - Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej  Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz  Nowa Era  907/2/2018
+ Nowe słowa na start!5 Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.      
 j. angielski  Brainy klasa 5  Nick Beare  Macmillan  831/2/2018
+ zeszyt ćwiczeń      
 historia  Wczoraj i dziś. Klasa 5. - Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej  Grzegorz Wojciechowski  Nowa Era  877/2/2018
+ Wczoraj i dziś - Zeszyt ćwiczeń do historii do kl.      
 matematyka  Matematyka z kluczem. Klasa 5 - Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej, część 1, część 2  Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska  Nowa Era  875/2/2018
+ Matematyka z kluczem - Zeszyt ćwiczeń do kl.5      
 muzyka  Lekcja muzyki – Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Monika Gromek, Grażyna Kilbach  Nowa Era  852/2/2018
       
 plastyka  Do dzieła! - Podręcznik do plastyki dla klasy 5 - szkoły podstawowej  Jadwiga Lukas, Krystyna Onak  Nowa Era  903/2/2018
       
 technika  Jak to działa? - Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej.  Lech Łabecki, Marta Łabecka  Nowa Era  295/2/2018
       
 informatyka  Lubię to! - Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej  Michał Kęska  Nowa Era  847/2/2018
       
 geografia  Planeta Nowa 5. - Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej.  Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz  Nowa Era  906/1/2018
       
 biologia  Puls życia. Klasa 5 - Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej  Marian Sęktas, Joanna Stawarz  Nowa Era  844/1/2018
       
 wdż  Wędrując ku dorosłości  Teresa Król  Rubikon 2018  920/2/2018
       

klasa 5 szkoła podstawowa

Plan lekcji
Plan lekcji klasy w przygotowaniu
zobacz

Podręczniki szkolne
Podręczniki obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Programy nauczania
Programy nauczania obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Wymagania edukacyjne
Przedmiotowy system oceniania oraz wymogi edukacujne z poszczególnych przedmiotów nauczania2020/21
zobacz