noscript-img
Wymagania edukacyjne
Artykuł dodano dn. 07.01.2021 r.


Rok szkolny 2020/21    przedmiotowy system oceniania w klasie 6
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego
  opublikowano: 07.09.2021 r. | Barbara Pater
otwórz

2820.51 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego
  opublikowano: 14.09.2021 r. | Marzena Raźny
otwórz

248.3 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z plastyki
  opublikowano: 02.09.2018 r. | Barbara B-Barcik
otwórz

1049.72 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii
  opublikowano: 31.08.2021 r. | Kinga Turecka- Kurek
otwórz

948.65 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii
  opublikowano: 31.08.2021 r. | Anna Nowak
otwórz

860.6 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki
  opublikowano: 14.09.2021 r. | Kałuża Agnieszka
otwórz

102.59 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z informatyki
  opublikowano: 31.08.2021 r. | Marek Szala
otwórz

598.19 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z techniki
  opublikowano: 31.08.2021 r. | Marek Szala
otwórz

185.57 KB
 Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wf
  opublikowano: 01.09.2021 r. | Dorota Jakóbik
otwórz

325.79 KBklasa 6 szkoła podstawowa

Plan lekcji
Plan lekcji klasy w przygotowaniu
zobacz

Podręczniki szkolne
Podręczniki obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Programy nauczania
Programy nauczania obowiązujące w bieżącym roku szkolnym 2020/21
zobacz

Wymagania edukacyjne
Przedmiotowy system oceniania oraz wymogi edukacujne z poszczególnych przedmiotów nauczania2020/21
zobacz