noscript-img
Znamię? Znam je.
Artykuł dodano dn. 04.03.2020 r. | autor: Anna Nowak

Klasy VII i VIII w naszej szkole biorą udział w realizacji programu edukacyjnego "Znamię! Znam je"
Jest to program organizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Chrzanowie, a jego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw.
Uczniowie w ramach przeprowadzonych warsztatów mieli okazję poznać charakterystyczne cechy tego nowotworu skóry , które ułatwiają jego rozpoznanie, czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, a także zobaczyć instruktażowy film o samobadaniu.
Jako podsumowanie opracowali wspólnie 7 zasad ,,W ‘’w walce z czerniakiem,które możemy przeczytać na tablicy przy wejściu do klasy biologicznej.

Koordynator programu Anna Nowak

Program edukacyjny skierowany do uczniów jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane.

Cel programu:

  • Przekazanie wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka
  • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki
  • Uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw

Adresaci:

  • Uczniowie szkół
  • Pośrednio również rodzice oraz kadra pedagogiczna szkół

Treść programu:

  • Charakterystyka czerniaka
  • Jak rozpoznać cechy charakterystyczne dla czerniaka – badanie skóry
  • Ochrona przed czerniakiem
  • Grupy ryzyka

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Warunkiem udziału oraz otrzymania materiałów edukacyjnych jest przekazanie informacji zwrotnej z podjętych działań. Szkoły zainteresowane realizacją programu prosimy o kontakt ze specjalistą oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na swoim terenie.