noscript-img
Szkoła uczaca się
Artykuł dodano dn. 13.06.2017 r. | autor: Krystyna Buczek
 Program Szkoła ucząca

Program Szkoła ucząca się prowadzona jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności od 2000 roku.
Nasza Szkoła uczestniczy w kursie Ocenianie Kształtujace koncentrujac swoja uwagę na:

- ocenianie kształtujące,
- system zapewniania jakości pracy szkoły oparty o samoocenę,
- zwiększenie skuteczności nauczania kompetencji kluczowych,
- nauczanie metodą projektu,
- organizację uczącą się i zespoły współpracujących nauczycieli.

W Szkole uczącej się koncentrujemy się na poprawie szkolnej edukacji poprzez inicjowanie i wsparcie doskonalenia pracy szkoły. Szczególnie zależy nam na skupieniu pracy dyrektora i nauczycieli na jakości procesu nauczania i uczenia się uczniów.zobacz też OK