Sympatycy i sponsorzy
Artykuł dodano dn. 11.09.2005 r. | autor: Admin


PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW.


Rodzice i dzieci oraz Grono Pedagogiczne składa wyrazy ogromnej wdzięczności dla państwa za wsparcie finansowe i rzeczowe naszego oddziału przedszkolnego. Dzięki takiej dobroci możemy już zrealizować jeden z zamierzonych celów: zakup szafeczek do szatni!
Łącznie uzbierana kwota to 1060 zł.
Dziękujemy!
Lista sponsorów:
- F.U.H. "Nowix" Mariusz Nowak
- Luberda Artur
- F.H.U. "Dach-Center" Łukasz Żur
- F.H.U. "Mazur" Zdzisław Domurat
- Sprzedaż Hurtowa i Detaliczna "Alwix" Barbara Łuszczek
- Usługi Pogrzebowe Jan Radzichowski
- F.H.U. "Stańczyk" Stanisław Stańczyk
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy "Lusia" Lucyna Guguła
- Dekoren Renata Kosowska
- F.U.H. "Auto-Lak" Irena Chlebowska
- „Studio Urody Dona” Aldona Grudzień

W PODZIĘCE RODZICOM!


Dziękujemy serdecznie wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do przedszkolnej zbiórki na rzecz szafeczek do szatni dla starszych przedszkolaków. Gest jaki państwo okazali zdarza się bardzo rzadko!
Kwota, którą od państwa uzyskaliśmy to 950 zł - jesteśmy pod wielkim wrażeniem!
Łączy nas wspólny cel – radość, uśmiech i zadowolenie naszych pociech – dzięki takiej dobroci będzie on zrealizowany. W imieniu dzieci dziękujemy!
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie” – Henryk Sienkiewicz
Z wyrazami szacunku:
Dyrektor Szkoły mgr Katarzyna Jonkisz
Wychowawcy oddziału przedszkolnego:
mgr Jadwiga Buzdygan
mgr Klaudia Borkowska - Drabiec

SYMPATYCY NASZEJ SZKOŁY


Chcielibyśmy podziękować wszystkim sympatykom naszej szkoły za okazaną pomoc i serce. Dziękujemy Profi Arch Biuro Projektowe pana Przemysława Włocha, naszego absolwenta, który wykonał projekt na zmiany architektoniczne w naszym przedszkolu. Dziękujemy Urzędowi Gminy i panu Burmistrzowi Tomaszowi Siemek za sfinansowanie naszego nowego przedszkola. Dziękujemy mieszkańcom na czele ze sołtysem Kazimierzem Kowalikiem za zaangażowanie się w upiększanie naszej szkoły. Dziękujemy pani dyrektor Katarzynie Jonkisz za kreatywność i inwencje twórczą.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Januszowi Celejowi, Kamilowi Celejowi oraz Krzysztofowi Kowalikowi za pomalowanie sali lekcyjnej w naszej szkole.

ZBIÓRKA ZŁOMU


Uczniowie i pracownicy naszej szkoły serdecznie dziękują Państwu Stanisławie i Edwardowi Bielom oraz Panu Kazimierzowi Kowalikowi za pomoc w organizacji i przeprowadzenie zbiórki złomu. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do Państwa B i A Krause, A i P Rech, Mi W Chrząszcz oraz J i M Wozniak, za przekazanie złomu w dniu 23 10 2015. Zebrano 204 złote, które w całości zostaną przekazane na potrzeby szkoły.

Mamy nadzieję, że tego typu akcje nabiorą rozpędu i powtórzymy je na wiosnę.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Serdecznie Dziękujemy
mieszkańcom Brodeł i Mirowa pani Beacie Krauze oraz panom Kazimierzowi Kowalikowi, Markowi Jochymkowi, Zbigniewowi Prochownikowi, Mieczysławowi Włoch, Janowi Włoch, Bogdanowi Bieńka, Stanisławowi Zawiły, Kazimierzowi Dębcy, Edwardowi Biel -transport, Kazimierzowi Gosztyle, Stanisławowi Pierzchale, Kazimierzowi Pierzchale za wykonanie chodnika dla naszych najmłodszych uczniów. Ich ciężka praca, trud i wysiłek umożliwiły naszym dzieciom bezpieczne przejęci na plac zabaw.

PIKNIK RODZINNY

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego Radzie Rodziców, panu sołtysowi i Radzie Sołeckiej, pani Biel Stanisławie i panu Edwardowi Biel.Pragniemy również podziękować grupie motocyklistów z Alwerni i OSP Brodła,dziękujemy panu policjantowi Dariuszowi Mistarz oraz wszystkim nauczycielom.

z serca DZIĘKUJĄ

uczniowie, nauczyciele i dyrekcja
Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach


DZIĘKUJEMY ZA WIELKĄ POMOC


Nigdy nie jest tak, że człowiek
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowany.
Obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

Szanowni RODZICE jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc przy malowaniu sal lekcyjnych jak i również świetlicy do „pracy cichej”.

Szczególne podziękowania kierujemy panom:
Januszowi Celej, Wiesławowi Celej, Kamilowi Celej, Mateusz Szarek, Krzysztofowi Kowalik oraz panu Arkadiuszowi Krause.

Składamy również serdeczne podziękowania państwu:

Stanisławie i Edwardowi Biel oraz Barbarze i Lesławowi Warzechom
jak i również panu Mariuszowi Nowak z firmy „NOWIX” za wszelką pomoc na rzecz naszej szkoły.

Uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Nr 2 w Brodłach

DZIĘKUJEMY ZA POMOC

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł IIDyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Brodłach serdecznie dziękują za zrozumienie oraz pomoc finansową przeznaczoną na zakup materiałów niezbędnych do remontu klas lekcyjnych w szkole.

Państwu Iwonie Łach- Kudzia i Mariuszowi Łach,
Pani Nikolinie Biel,
Pani Barbarze Warzecha


DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM

Najserdeczniej chcieliśmy podziękować Naszym Darczyńcom za swój wkład wniesiony do Naszej Szkoły w Brodłach, za bezinteresowność i pomoc dzięki, której udało nam się i ciągle udaje realizować zamierzone cele.
Rada Rodziców ZS w Brodłach zorganizowała zbiórkę w celu zakupienia laptopa, który już służy naszym dzieciom. Oto lista osób, które dołączyły się do tej akcji i wsparły.
„Człowiek, bowiem staje się naprawdę sobą
poprzez wolny dar z siebie samego”

Jan Paweł II


Naszą Szkołę finansowo:
   Rychlik Jan – Burmistrz Gminy Alwernia
   Biel Nicolina z Poręby Żegoty
   Kasperkiewicz Piotr – Sklep ABC w Brodłach
   Cyganik Aneta – Kwiaciarnia „JUKA” w Brodłach
   Radzichowski Jan – Zakład Pogrzebowy w Brodłach
   Mazur Małgorzata – Firma „MIRAŻ” w Brodłach
   Guguła Lucyna – Sklep Spożywczy „LUSIA” w Mirowie
   Żur Łukasz – Firma „DACH – CENTER” w Porębie Żegoty
   Chlebowski Tadeusz – Stacja Benzynowa „ALFA” w Alwerni
   Gaudyn Tomasz – Firma „GardenTom” w Alwerni
   Nowak Mariusz – Firma „NOWIX” w Alwerni
   Borowscy Krystyna i Michał – Firma Handlowo-Usługowa w Alwerni
   Noworyta Stanisław – Firma „NSM – POL” w Mirowie
   Jakóbik Grzegorz – Firma „SPEC CAR” w Porębie Żegoty
   Celej Janusz i Celej Wiesław – Firma „EXPRES-MAL” w Brodłach
   Szarek Joanna z Alwerni
BARDZO WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY!

XIV PARADA SMOKÓW


Chcielibyśmy serdecznie podziękować tym, którzy pomagali nam wzięć udział XIV Parada Smoków organizowana przez Teatr Groteska.

 • Panu Markowi Kuglin – który udostępnił nam wóz drabiniasty stanowiący korpus smoka,
 • Państwu Stanisławie i Edwardowi Bielom – którzy udostępnili nam miejsce gdzie smok mógł powstawać,
 • Państwu Małgorzacie i Sławomirowi Mazurom, którzy zapewnili przewóz smoka do Krakowa,
 • Panu Rafałowi Gradus – kierowcy, który poświęcił swój wolny dzień i zgodził się przetransportować smoka, zresztą nie po raz pierwszy ;)
 • Panu Burmistrzowi – który zasponsorował transport dzieci na XIV Paradę Smoków,
 • wszystkim uczniom, którzy aktywnie zaangażowali się w budowę i animację smoka w czasie parady – zrobiliście kawał dobrej roboty! :)

DZIEŃ OTWARTY


Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie w organizacji Dnia Otwartego, bez waszej szczodrości impreza nie byłaby tak udana:

p. Tomaszowi Gaudynowi z firmy „Garden–Tom”,
p. Małgorzacie i Sławomirowi Mazurom z Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „Miraż”,
p. Irenie i Janowi Radzichowskim,
p.Grzegorzowi Wilkowi sklep „Auto–Części” .

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania właścicielom firmy Jakors
państwu Beacie i Piotrowi Sołtysikom

za sponsoring i organizację przewozu klas III, IV i V na wycieczkę do Rogatego Rancza w Zabierzowie składają uczniowie wraz
z wychowawcami i dyrekcją.


DZIĘKUJEMY ZA POMOC

Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna składa serdeczne podziękowania
Stanisławowi Bielowi, Piotrowi Buzdyganowi,
Januszowi Celejowi, Wacławowi Chrząszczowi,

oraz innym mieszkańcom za trud i poświęcony czas włożony w przygotowanie budynku szkoły do nowego roku szkolnego.