Odblaskowa szkoła
Artykuł dodano dn. 15.11.2011 r. | autor: Joanna Słota


Projekt „Odblaskowa szkoła”. Organizatorem są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego najmłodszych jego uczestników poprzez zwiększenie aktywności dyrektorów szkół, nauczycieli oraz rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Akcja „Odblaskowa szkoła” daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. W ramach konkursu szkoła podejmuje realizację różnorodne działania. Jednym z nich był udział uczniów klas 0-VI w prelekcji prowadzonej przez Specjalistę Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie p. Komisarza Mariusza Jurczyka, który wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia na Rzecz Pieszych w Krakowie wyposażyli wszystkich uczniów klas I-VI w odblaskowe znaczki.