Bezpieczna szkoła
Artykuł dodano dn. 04.06.2010 r. | autor: Admin


Bezpieczna Szkoła – program realizowany w Zespole Szkół nr 2 w Brodłach
w roku szkolnym 2009/10

Uzależnienia to poważne zagrożenie, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji. Szybkie tempo życia, trudna sytuacja materialna, rozluźnienie więzi rodzinnych, zniechęcenie i apatia powodują, iż człowiek zwraca się w stronę sztucznych sposobów poprawienia sobie samopoczucia. Jest to sposób bardzo ryzykowny, zwłaszcza dla młodego organizmu. Młodzieży wydaje się niekiedy, że sięgając po środki uzależniające, rozwiąże dręczące ją problemy. Przecież słyszą od dealerów i niestety często od swoich kolegów i koleżanek, że papierosy, alkohol, narkotyki pozwalają przeżyć coś niezwykłego, czynią człowieka dorosłym, pomagają się uczyć, pozwalają zaimponować rówieśnikom, przełamać barierę nieśmiałości. O zgubnych skutkach ich zażywania: zniszczeniu zdrowia, zmianach w psychice, konfliktach z rodzicami, utracie przyjaciół, problemach w szkole, a czasem nawet śmierci, nikt już nie wspomina.

    Statystyki wskazują, że z roku na rok coraz więcej osób ma kontakt ze środkami psychoaktywnymi i coraz więcej osób zapada na chorobę zwaną uzależnieniem.

    Niepokojąca jest także większa dostępność tych środków, mimo zaostrzenia prawa. Wielu sprzedawców nie zwraca uwagi na wiek klientów nabywających papierosy i alkohol, a narkotyki są dostępne prawie wszędzie: na podwórku, w pubach, kawiarenkach internetowych, a nawet w szkole.

    Nikt nie jest w stanie nieustannie kontrolować młodzieży. Ostateczną decyzję muszą podjąć sami. Ale obowiązkiem dorosłych jest dostarczenie im koniecznej wiedzy i umiejętności, aby potrafili mądrze wybierać.

    Odpowiedzią na te zagrożenia i potrzeby młodzieży jest prowadzona kampania ‘Bezpieczna szkoła” W naszej szkole często jest podejmowana tematyka profilaktyki uzależnień. Odbywały się , warsztat z psychologiem, spotkania z kuratorem sądowym, lekcje wychowawcze na temat savoir vivre mające dostarczyć wiedzę zarówno młodzieży, jak i dorosłym, którzy z tą młodzieżą pracują. Między innymi przeprowadzany był t konkurs


„JESTEM ŚWIADOMY –JESTEM BEZPIECZNY”

CELE:

 • Promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i kultury osobistej.

 • Zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej.

 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 • Kształtowanie prawidłowych reakcji na zagrożenia zdrowia człowieka.

 • Eliminowanie zachowań agresywnych.

 • Rozwijanie postaw asertywnych.

 • Prowadzenie szerokiej edukacji informacyjnej dotyczącej zapobiegania problemom przemocy, agresji, nietolerancji.

 • Wyrabianie właściwych reakcji na sukces i porażkę.

 • Poprawa stanu wypadkowości w szkole.l.p DZIAŁANIE TEMATYKA TERMIN
REALIZACJI
ODPOWIEDZIALNY/
wykonawca
1 Pogadanki na lekcjach wychowawczych Co zrobić aby miejsca niebezpieczne stały się bezpieczne? Jak zachowujemy się w różnych miejscach w szkole? X
I-VI
I-III
wychowawcy klas
wychowawca świetlicy
2 Pogadanki na lekcjach wychowawczych Do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji trudnej, niebezpiecznej i jak to zrobić? X
Cała szkoła
wychowawcy klas
3 Bezpieczna szkoła Ankiety. Jak czuję się w szkolę , co mogę zmienić? XII
Cała szkoła
pedagog
4 Pogadanki na lekcjach wychowawczych Subkultury młodzieżowe- Zbuntowani czy chuligani X – XII VI 
gimnazjum
wychowawcy klas
5 Pedagogizacja Czas wolny dzieci. Nasze relacje z dziećmi- zainteresowania, rozmowa X psycholog
6 Pedagogizacja /

Spotkanie uczniów z policjantami  „drogówki”
Jak rodzice i nauczyciele mogą poprawić bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły. / Bezpieczna droga do szkoły IX X Policja
7 Pedagogizacja Profilaktyka uzależnień I Krakowski ośrodek
programów profilaktycznych
8 Spotkania uczniów z przedstawicielami sądu Moje bezpieczeństwo-moje zachowanie. Konsekwencje czynów zabronionych. XII
Klasa V i VI
Kurator zawodowy
ds. rodzinnych i nieletnich
9 Warsztaty Bezpieczna szkoła II V i VI psycholog
10 Konkursy Bezpieczne ferie zimowe I-III pedagog
11 Konkursy profilaktyczne Konkurs na pomysł znaku ostrzegającego o grożącym niebezpieczeństwie (np.: uwaga schody, śliska podłoga...) I IV-VI pedagog
12 Konkurs/pogadanka Bezpieczne wakacje. Rozmowa nt bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych kąpieli IV-VI pedagog
13 Gazetki dla rodziców Bezpieczne dziecko Cały rok pedagog
 

Przeprowadzono Konkursy pod ogólnym hasłem :

Jestem świadomy- jestem bezpieczny

Klasy gimnazjalne “Życie bez uzależnień – zdrowe i przyjemne”

1. Konkurs dotyczący profilaktyki uzależnień jest złożony z dwóch części:

 • konkurs plastyczny

 • konkurs z wiedzy profilaktyki uzależnień

KONKURS DLA KLAS I –III IV –VI

1. BEZPIECZNE/NIEBEZPIECZNE ZACHOWANIA

Wymyśl i zilustruj slogan na temat bezpiecznych / niebezpiecznych zachowań / zabaw na terenie naszej szkoły.

Format pracy: A3 (

ze względu na lepszą czytelność / widoczność prac należy użyć farb lub flamastrów)

Termin oddania prac : do 11 marca b.r. 2.

BEZPIECZNE ZNAKI

Wymyśl i opracuj znak ( na bazie znaków drogowych) przestrzegający przed zagrożeniami i zachęcający do bezpiecznego zachowania na terenie szkoły. Np.: uwaga śliska powierzchnia, zakaz biegania po schodach

Wszyscy wychowawcy klas niższych (1-3) oraz wyższych (4-6) szkoły podstawowej proszeni są o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursach.

Termin oddania prac : do 11 marca b.r.

3. Bezpieczny Internet

Tematem konkursu jest bezpieczeństwo internetowe dzieci. Aby wziąć udział w konkursie należy zilustrować jedno, dowolnie wybrane przykazanie bezpiecznego Internetu znajdujące się poniżej lub można je znaleźć na stronie BezpiecznaSzkola.com.pl

10 przykazań bezpiecznego Internetu

 1. Pamiętaj, że w Internecie nie wiesz z kim tak naprawdę rozmawiasz.

 2. Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.

 3. Nie podawaj danych osobowych na podejrzanych stronach.

 4. Nie klikaj w podejrzane linki.

 5. Pamiętaj swoje hasła i ich nie udostępniaj osobom trzecim.

 6. Nie ignoruj ostrzeżeń zapory sieciowej.

 7. Przestrzegaj ostrzeżeń programu antywirusowego.

 8. Pobieraj tylko legalne pliki.

 9. Nie udostępniaj dokumentów nie należących do Ciebie.

 10. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania kiedy surfujesz po Internecie.

Technika dowolna , format A3 możliwość pracy w parach