Szkoła z klasą
Artykuł dodano dn. 10.10.2003 r. | autor: Admin

Zespół‚ Szkół nr 2 w Brodłach
(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
otrzymał 10 października 2003 roku

certyfikat "Szkoły z klasą"

który przyznaje Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.


Aby otrzymał certyfikat cała społeczność szkolna musiała zaangażował się w szereg programów, które miały na celu zaktywizował środowisko szkolne i zachęcił do wspólnej realizacji postawionych sobie celów.
  W ciągu dziewięciu miesięcy nauczyciele opracowali 6 zadań:
 1. Dobrze wyjaśniamy, ciekawie uczymy.

 2. Czego będziemy uczył i wymagał?

 3. Festiwal nauki.

 4. Nasza mała i wielka Ojczyzna

 5. Szkoła bez nałogów.

 6. Uczniowie wchodzą do Europy.

  Najbardziej dzieciom podobał się temat "Uczniowie wchodzą do Europy." Zapewnie dlatego, że przez dwa ostatnie lata prowadzono cykl lekcji unijnych, w ramach których uczniowie kompletowali informacje o dowolnym kraju Unii Europejskiej, a następnie starali się w sposób przystępny i zabawny przekazał swoją wiedzę kolegom.
  Nasi uczniowie podeszli bardzo poważnie do integracji Polski z Unią Europejską, typowali szanse i zagrożenia jakie niesie nasze uczestnictwo w Unii, a także starali się dowiedział jak najwięcej o państwach, które już funkcjonują w strukturach unijnych.
  Dla nauczycieli omawianie tematów związanych z Unią Europejską stało się priorytetowym zadaniem, gdyż to właśnie młodzi ludzie, będą uczył się, pracował i żył w strukturach Unii.