Mój dom - moja inwestycja – moja przyszłość
Artykuł dodano dn. 11.05.2018 r. | autor: Admin
W ramach zadania zostaną przeprowadzone:

  • zajęcia związane z prowadzeniem budżetu, podczas których zostanie zwrócona uwaga uczniów na elementy wchodzące w skład tzw. budżetu domowego,
  • zajęcia związane z podatkami, na których uczniowie będą poszukiwać w różnych źródłach (w Internecie, książkach, gazetach, telewizji) informacji o rodzajach podatków i sposobie ich naliczania.
  • zajęcia o inwestowaniu, na których beneficjenci przedstawiają znalezione przykłady inwestycji, podjętych we własnej okolicy, oraz zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi gry na giełdzie i zasadami inwestowania w papiery wartościowe, a także zapoznają się z zagadnieniami związanymi z pracą banków.


W okresie realizacji projektu odbędzie się: gra terenowa: „Budżet, oszczędzanie i inne z finansami zmagania” oraz spotkanie w sprawie wydania broszury informacyjnej. Beneficjenci ostateczni wezmą również udział w warsztatach dotyczących praw konsumenta, Debacie Oksfordzkiej oraz przygotują komiks związany z tematyką oszczędzania. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej.

W naszej szkole prace nad projektem zostały rozpoczęte ...

Kolejny etap realizacji projektu NBP "Mój dom - moja inwestycja - moja przyszłość" za nami : ). Tym razem to my gościliśmy w Zespole Szkół nr 3 w Kwaczale. Uczniowie rywalizowali w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej. Składał się on z dwóch części w pierwszej z nich brali udział wszyscy uczniowie pisząc test wyboru.

Uczestnicy odpowiadali np. na pytania :
- Jaki wskaźnik określa tempo rozwoju gospodarki? (wskaźnik wzrostu PKB)
- W którym roku rozpoczął działalność Narodowy Bank Polski? (1945r.)
- Co musimy uzyskać, aby rozpocząć działalność gospodarczą (NIP i REGON)

W drugiej części rywalizowali uczniowie, którzy najlepiej w swoich grupach napisali część I (konieczna była nawet dogrywka). Prowadzący łącznie zadali ponad 180 pytań - na wszystkie usłyszeliśmy poprawne odpowiedzi - jest to więc nie mała część wiedzy ekonomicznej.
W projekcie bierze udział 28 osób z klasy II i III gimnazjum. Opiekunowie K. Buczek, D. Jakóbik oraz B. Pater.

Serdecznie dziękujemy za gościnę dyrekcji, nauczycielom i uczniom szkoły w Kwaczale.
Nad tym czy oszczędzać warto, czy może lepiej wydać to co mamy zastanawia się pewnie wielu z nas. Uczniowie biorący udział w projekcie „ Mój dom – moja inwestycja- moja przyszłość” wiedzą już, że mając nawet niewielkie dochody możemy coś odłożyć, zaoszczędzić. Wystarczy chcieć, mieć wewnętrzne przekonanie o potrzebie i przede wszystkim wyznaczyć CEL. 29 listopada 2016 r. gościliśmy w Urzędzie Miejskim w Alwerni odbyła się tam w ramach projektu NBP debata oksfordzka „Jestem oszczędny – zaleta czy wada?”, która była jednym z głównych punktów realizowanego przez Gminę Alwernia, a finansowanego przez Narodowy Bank Polski projektu. W debacie udział wzięli wszyscy zaangażowani w projekt uczniowie z Gimnazjum z Brodeł oraz z Kwaczały, a także zaproszeni eksperci: Bankowiec oraz Profesor Ekonomii w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tematykę debaty wprowadziła nas Pani Profesor, która wygłosiła krótki wykład na temat ekonomii oraz oszczędzania. Stronę Propozycji reprezentowała czteroosobowa grupa z naszego gimnazjum : Olga Biel, Aleksandra Fiba, Julia Saługa oraz Anna Zelech dziewczyny przedstawiały bycie oszczędnym jako zaletę. Stronę Opozycji natomiast stanowiła czteroosobowa grupa gimnazjalistów z Kwaczały przekonująca że bycie oszczędnym to jednak wada. Dyskusja pomiędzy uczniami stanowiła bardzo kreatywną wymianę poglądów. Uczestnicy chcąc udowodnić swoje tezy przedstawiali bogate oraz bardzo merytoryczne argumenty. Rozgrywka była niezwykle ciekawa oraz emocjonująca, a uczniowie wykazali się ogromną wiedzą zdobytą podczas prowadzonych w ramach programu warsztatów. Przekonywujące argumenty obu stron przesądziły o remisie debaty.