Program - Szkolny Klub Sportowy
Artykuł dodano dn. 19.03.2017 r. | autor: Dorota Jakóbik


Chcielibyśmy się pochwalić, że nasza szkoła zakwalifikowała się po raz kolejny do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Szkolny Klub Sportowy". Bliższe informacje można uzyskać u nauczycielki wychowania fizycznego p. D. Jakóbik.

I edycja projektu była realizowana od 15.01.2016 do 15.12.2017. W programie wzięło udział 18 uczniów z klas gimnazjalnych. Uczestnicy projektu pracowali nad poprawą sprawności fizycznej, rozwijali swoje zdolności i zainteresowania, kształtowali nawyk podejmowania aktywności fizycznej w wolnym czasie. Uczniowie dwukrotnie wykonali próby swojej sprawności fizycznej i mogli zaobserwować jej wzrost. Czekamy na chętnych uczniów, którzy w szkole chcą podejmować nie tylko wysiłek umysłowy, ale także fizyczny.


Od 15 stycznia 2018 nasza szkoła uczestniczy w II edycji projektu "Szkolny Klub Sportowy".
W zajęciach sportowych uczestniczy 16 uczniów z klas 4,7 i IIG.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i wtorki.
Projekt kończy się 15 grudnia 2018 roku.

Celem programu jest:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci oraz młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych oraz mniej sprawnych fizycznie ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.
  9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.