Szkoła Demokracji
Artykuł dodano dn. 08.06.2017 r. | autor: Admin


W maju otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Demokracji, we wszystkich 7 obszarach.

Celem programu "Szkoła Demokracji", jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Program wspiera merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, aby promować dobre praktyki szkolnej demokracji.

Zgłaszając się do programu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów. Certyfikat otrzymają szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione. Korzyści z wzięcia udziału w programie:
 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.
Zadania zespołu szkolnego:
 • wzięcie udziału w Webinarium informacyjnym (co najmniej jedna osoba z zespołu);
 • przeprowadzenie diagnozy szkolnej;
 • zaplanowanie działań;
 • realizacja działań;
 • opublikowanie relacji z każdego obszaru oraz diagnozy na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl;
 • kontakt z mentorem/mentorką;
 • kontakt z organizatorami programu.