Całościowy Rozwój Szkół – poziom zaawansowany
Artykuł dodano dn. 22.10.2017 r. | autor: Admin
Szkoła Podstawowa w Brodłach od roku 2017/2018 przystąpiła do programu „ Całościowy Rozwój Szkół – poziom zaawansowany” Celem programu jest stworzenie w szkole kultury współpracy zespołów nauczycielskich , w której nauczyciele koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się skutecznie i zbierali dowody wskazujące na efektywność uczenia się. W obecnym roku szkolnym zajmiemy się trzema strategiami, a w następnym roku szkolnym kolejnymi dwoma.

Strategie oceniania kształtującego:

  1. Określenie i wyjaśnienie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesów.
  2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.
  3. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
  4. Umożliwienie uczniom, by korzystali z siebie nawzajem jako „zasobów edukacyjnych”.
  5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami, podmiotami, „właścicielami” procesu własnego uczenia się.

W naszej szkole powstały dwie grupy Pomocnych Przyjaciół ( PP), którzy będą się wspierać w doskonaleniu pracy dydaktycznej.

I grupa PP – lider Krystyna Buczek
Członkowie:
Anna Nowak
Dorota Jakóbik
Jolanta Mitka
Jolanta Kuciel
Jolanta Słota
Ireneusz Barcik
II grupa PP – lider Barbara Pater
Członkowie:
Dorota Kwadrans
Marzena Raźny
Kinga Turecka -Kurek
Agnieszka Mistarz

6 i 7 października 29 osób z 17 szkół VII edycji Całościowego Rozwoju Szkoły na poziomie zaawansowanym spotkało się w Wildze na szkoleniu liderów grup Pomocnych Przyjaciół. Z naszej szkoły brały udział dwie nauczycielki: pani Barbara Pater i pani Krystyna Buczek. Celem programu jest stworzenie w szkole współpracy zespołów nauczycielskich, w których nauczyciele koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się skutecznie i efektywnie.