Archipelag skarbów
Artykuł dodano dn. 08.06.2018 r. | autor: Krystyna Buczek
Adresat:

Uczniowie II i III klas gimnazjalnych oraz uczniowie I klas szkół średnich, rodzice, nauczyciele.

Do kogo skierowany

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Duże grupy młodzieży (najczęściej 100-200 uczniów) są zgromadzone na auli lub sali gimnastycznej. Program jest prowadzony przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.

Przesłanie programu

Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż o młodzieży mówią masowe media. 1. profilaktyka uzależnień:
  • ograniczenie korzystania z substancji psychoaktywnych przez młodzież (ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości);
 2. profilaktyka przemocy:
  • ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym;
  • wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;
  • ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.
 3. wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:
  • wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi;
  • ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości;
  • podważenie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności.
  • przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia” .
 4. profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS:
  • zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji);
  • poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im.
 5. cele i efekty ogólnoprofilaktyczne:
  • ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych;
  • wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).