PROJEKTY WE WSPÓŁPRACY Z UE
Artykuł dodano dn. 24.04.2017 r. | autor: Admin

 Co dalej gimnazjalisto 


Projekt Co dalej gimnazjalisto realizowany jest przez Fundację Krok Naprzód w Chrzanowie pod patronatem Powiatu Chrzanowskiego. Projekt skierowany jest do gimnazjalistów, którzy w roku szkolnym 2010/2011 są uczniami klas trzecich gimnazjów powiatu chrzanowskiego z terenów wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, tj z: Alwemi, Brodeł, Kwaczały, Płazy, Babic, Jankowic, Mętkowa, Zagórza, Żarek, Libiąża, Trzebini
zobacz


 Młodzi, wykształceni 


Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w klasach wiejskich Szkół Gminy Alwernia, dzięki objęciu ich wsparciem w ramach projektu „Młodzi, wykształceni”. Projekt zakłada przeprowadzenie, dodatkowych, bezpłatnych:

zobacz


 Projekt - Misja przyroda 


Jego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Celem konkursu jest uświadomienie nam wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.
Tytuł naszego pomysłu brzmi - My (już ) wiemy co posiadamy.
zobacz


 Projekt - Lepszy Start 


W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół nr 2 w Brodłach przystąpił do realizacji projektu „Lepszy Start Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III dla szkół podstawowych.Projekt wspólfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolnym koordynatorem projektu jest mgr Agnieszka Mistarz.
zobacz


 Świadomy wybór przyszłości 


Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości uczniów klas III Gimnazjów z terenu gminy Alwernia i ich rodziców w zakresie rozwoju kariery zawodowej.Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych .Aby był trafny powinien poprzedzać go proces orientacji zawodowej. Program ma na celu wsparcie rodziców i uczniów w dokonaniu najbardziej trafnego wyboru dalszej ścieżki edukacji
zobacz