Informacje bieżące
 • wiadomość 1 z 7
  Wznowienie pracy przedszkoli i szkół podstawowych dla uczniów klas I-III

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Burmistrz Gmina Alwernia Beata Nadzieja-Szpila informuje, że od dnia 25.05.2020r. wszystkie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkoła...
  Informacja dodana 22.5.2020 r.
  otwórz

 • wiadomość 2 z 7
  Rekrutacja 2020/2021


  Od 6 kwietnia dostępne będą informację na temat przyjęcia dziecka do Oddziału Przedszkolnego oraz ucznia do I klasy Szkoły Podstawowej. Informacje te przekazywane będą telefonicznie w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00-14::00 po wcześniejszym zweryfikowaniu rozmówcy.
  Informacja dodana 07.4.2020 r.
 • wiadomość 3 z 7
  Rekrutacja 2020/21
  Informacje związane z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
  Informacja dodana 28.1.2020 r.
  zobacz

 • wiadomość 4 z 7
  Pomoc materialna Burmistrza Gminy Alwernia
  Zobacz Ogłoszenie Burmistrza Gminy Alwernia dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - 2019/20.
  Informacja dodana 15.5.2019 r.
  otwórz

 • wiadomość 5 z 7
  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
  W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2018-2019 r. - KP PSP w Chrzanowie informuje o prowadzonej kampanii społecznej pn. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!.
  Informacja dodana 16.11.2018 r.
  otwórz

 • wiadomość 6 z 7
  Plan wspomagania szkół
  Plan wspomagania szkół prowadzonych przez Gminę Alwernia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
  Informacja dodana 29.1.2019 r.
 • wiadomość 7 z 7
  Zmiana nazwy szkoły
  Zespół Szkół nr 2 w Brodłach od 1.09.2017 r. zmienia swoja nazwę na
  Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brodłach.
  Wszystkie klasy od 1 do VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum będą realizowały obowiązek szkolny w dotychczasowym miejscu
  Informacja dodana 16.8.2017 r.
Konsultacje dla uczniów i rodziców




Informacje dotyczące konsultacji prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów i rodziców, w trakcie trwania nauki zdalnej.


zobacz

czwartek, 28 maja 2020r.

149 - dzień roku
Do końca wakacji pozostało
   28 dni
imieniny:
Augustyna, Ingi, Jaromira

  Zdarzyło się 23 lutego 2020 -   od tego czasu upłynęło: 95 dni
 Dwudziestego lutego uczniowie klas VI , VII oraz VIII wraz z wychowawczyniami pojechali na lodowisko w Chrzanowie. Mimo, tego, że obawialiśmy się deszczu - wszyscy wiemy jak wygląda zima w tym roku :) okazało się, że ...
zobacz
Krystyna Buczek

Tłusty czwartek.

  Zdarzyło się 20 lutego 2020 -   od tego czasu upłynęło: 98 dni
 W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy naszej Radzie Rodziców za słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły :)
z okazji Tłustego czwartku :)
zobacz
Krystyna Buczek

Balu Karnawałowo - Walentynkowym

  Zdarzyło się 17 lutego 2020 -   od tego czasu upłynęło: 101 dni
 Uczniowie klas IV - VIII świetnie bawili się na dorocznym balu Karnawałowo - Walentynkowym. Mieliśmy okazję wspólnie potańczyć
zobacz
Krystyna Buczek

Artykuł dodany 29.2.2020 r. | Dyrektor
Rekomendacje - koronawirus.

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, Minister Edukacji Narodowej dopuszcza alternatywne rozwiązania w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci na rok szkolny 2020/2021.
Terminy postępowania rekrutacyjnego nie ulegają zmianie.

 • We wtorek 24 marca 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu dziecka na rok szkolny 2020/2021 będzie można uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 283 13 75 w godzinach od 9:00 do 14:00. Wiadomość zostanie przekazana po wcześniejszym zweryfikowaniu rozmówcy.
 • Od 25 marca do 03 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 – potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do przedszkola należy przesłać na skrzynkę mailową szkoły : zs2brodla@alwernia.pl w formie skanu lub zdjęcia.

Wzór potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola.
Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka na wychodzenia
z domu w celu uzyskania informacji o wynikach rekrutacji i dostarczenia dokumentu, z drugiej zaś strony nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły. Osoby, które nie mają możliwości przesłania potwierdzenia w formie elektronicznej będą mogły złożyć oświadczenie w wersji papierowej do urny przy wejściu do szkoły.
Oryginał oświadczenia woli w postaci pisemnej należy przedłożyć w przedszkolu po ustaniu zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Podobną drogą będziemy się komunikować w sprawie przyjęcia do 1 klasy SP.


 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 i istniejącym zagrożeniem zarażenia prosimy o ograniczenie kontaktów bezpośrednich i załatwianie spraw w Szkole Podstawowej w Brodłach:
telefonicznie nr tel.12/2831375
lub e-mailowo - zs2brodla@alwernia.pl

Bardzo prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia w szkołach podstawowych i przedszkolach zostają zawieszone na okres dwóch tygodni od 16 marca br.W okresie zawieszenia pracy szkoły zachęcamy dzieci do samodzielnej nauki z wykorzystaniem zasobów internetowych.
Platforma epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Dla rodziców. Pamiętaj:


 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Dla uczniów. Uczniu:


 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z materiałów rekomendowanych przez twoich nauczycieli przekazywanych drogą elektroniczną lub darmowych platform internetowych np. epodreczniki.pl ;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

PROSIMY O ŚLEDZENIE INFORMACJI NA DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM, STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY, FACEBOOKU SZKOLNYM ORAZ O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ MINISTERSTWA. WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

Instrukcja   prawidłowego i skutecznego   mycia rąk.

Jak zapobiegać zakażeniu?.

 


Artykuł dodany 15.2.2020 r. | Administrator
Przekarz 1 % podatku

Stowarzyszenie PRO BONO, działające na rzecz Szkoły Podstawowej w Brodłach, podpisało porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Małopolska (SPSM).
Przeznaczając 1% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, wspieracie Państwo szkołę w Brodłach, ponieważ Państwa wpłaty zostaną przekazane przez SPSM na konto Stowarzyszenia PRO BONO.
Całość uzyskanej kwoty zostanie przeznaczona na rozwój naszej Szkoły Podstawowej w Brodłach (zakup pomocy naukowych, książek, wyposażenia sal i szkoły, etc.), a sprawozdanie rozliczające otrzymaną od Państwa dotację zostanieopublikowane na stronie internetowej szkoły oraz stronie Stowarzyszenia PRO BONO.

 


Artykuł dodany 15.12.2019 r. | Dyrektor
KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRODŁACH

29 listopada 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Brodłach, miała miejsce Konferencja Upowszechniająca Dobre Praktyki, zorganizowana przez dyrekcję i nauczycieli placówki. Celem spotkania było podsumowanie czteroletniej pracy z systemem oceniania kształtującego.

https://sus.ceo.org.pl/


Artykuł dodany 4.3.2020 r. | Anna Nowak
Znamię? Znam je.

Klasy VII i VIII w naszej szkole biorą udział w realizacji programu edukacyjnego "Znamię! Znam je"
Jest to program organizowany we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w Chrzanowie, a jego celem jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka oraz budowanie odpowiedzialnych zachowań i prozdrowotnych postaw.
Uczniowie w ramach przeprowadzonych warsztatów mieli okazję poznać charakterystyczne cechy tego nowotworu skóry , które ułatwiają jego rozpoznanie, czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, a także zobaczyć instruktażowy film o samobadaniu.
Jako podsumowanie opracowali wspólnie 7 zasad ,,W ‘’w walce z czerniakiem,które możemy przeczytać na tablicy przy wejściu do klasy biologicznej.

Koordynator programu
.

zobacz

Artykuł dodany 01.10.2019 r. | Joanna Słota
Uczymy Dzieci Programować

Uczniowie klasy 2 uczestniczą w Programie edukacyjnym ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat.

zobacz

Region:

Przydatne linki

 



 Ministerstwo Edukacji Narodowej.
al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa https://men.gov.pl/

 Kuratorium Oświaty w Krakowie.
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków https://kuratorium.krakow.pl/

 Centralna Komisja Egzaminacyjna.
ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa https://www.cke.edu.pl/

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie.
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków http://www.oke.krakow.pl/

Fotka z galerii
galeria
Cytat na teraz
Człowiek jest tak długo mądry, dopóki szuka mądrości. Jeżeli mniema, że ją już znalazł, wówczas staje się błaznem.

|Talmud|

Artykuł dodany 7.9.2018 r. | Klaudia Drabiec

Oczyszczacz powietrza dla przedszkola.

7 września 2018r. niespodziewanie odwiedził nas Pan Burmistrz Tomasz Siemek i Pani W-ce Burmistrz Anna Rajca. Otrzymaliśmy wspaniały prezent: oczyszczacz powietrza do naszego oddziału za, który serdecznie dziękujemy w imieniu rodziców ,dzieci oraz nauczycieli. Dzięki takiemu urządzeniu będziemy oddychać świeżym powietrzem. DZIĘKUJEMY PAŃSTWU! 
Artykuł dodany 22.1.2018 r. | Barbara Białogłowicz-Barcik

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Artykuł dodany 1.9.2017 r. |

Mądra szkoła czyta dzieciom

Mądra szkoła czyta dzieciom - to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.
otwórz

Artykuł dodany 27.6.2018 r. | Anna Nowak

Projekt - Misja przyroda


Misja przyrodaUczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu projektowego pt. „Misja Przyroda”
Jego organizatorem jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Celem konkursu jest uświadomienie nam wartości lokalnego dziedzictwa przyrodniczego.
Tytuł naszego pomysłu brzmi ,,My (już ) wiemy co posiadamy’’ w jego ramach przygotowaliśmy teren wokół źródełka na Brodlance jako miejsce wytchnienia dla mieszkańców i turystów zwłaszcza rowerowych...Wyróżnione zespoły,  w tym nasz oprócz satysfakcji, dostają bon na kwotę 3000 zł na doposażenie pracowni biologicznej! Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy angażowali się w nasze przedsięwzięcie: uczniom klasy VI,VII, absolwentom, nauczycielom,  ale też Urzędowi Gminy, który sponsorował tablicę informacyjną o Skałkach Gaudynowskich.

zobacz

Artykuł dodany 24.5.2018 r. | Krystyna Buczek

Szkoła jest labolatorium Szkoły Uczącej się.


24 maja 2018 r liderki Oceniania Kształtującego p. Krystyna Buczek, p. Agnieszka Mistarz, p. Barbara Pater uczestniczyły w Konferencji Upowszechniającej Praktyki Współpracy Nauczycieli w Szkole Podstawowej Dywizji Powietrzno - Desantowej w Babicach.
Szkoła jest "labolatorium Szkoły Uczącej się".
Odbyło się spotkanie panelowe, zaangażowani zostali tam nauczyciele, dyrektorzy z innych szkół, eksperci z CEO na czele z p. Danutą Sterną oraz p. Małgorzatą Ostrowską znający strategie oceniania kształtującego.

zobacz

Artykuł dodany 22.10.2017 r. | Krystyna Buczek

Całościowy Rozwój Szkół – poziom zaawansowany


Całościowy Rozwój Szkół – poziom zaawansowany

 

Szkoła Podstawowa w Brodłach od roku 2017/2018 przystąpiła do programu „ Całościowy Rozwój Szkół – poziom zaawansowany” Celem programu jest stworzenie w szkole kultury współpracy zespołów nauczycielskich , w której nauczyciele koncentrują się na tym, aby ich uczniowie uczyli się skutecznie i zbierali dowody wskazujące na efektywność uczenia się. W obecnym roku szkolnym zajmiemy się trzema strategiami, a w następnym roku szkolnym kolejnymi dwoma.

wmic bios get serialnumber

zobacz